Parafia Rzymskokatolicka
Św. Ojca Pio w Warszawie

przy ul. Gen. Fieldorfa 1


“Trzeba zawsze mieć roztropność i miłość. Roztropność ma oczy, a miłość nogi” - Ojciec Pio.

23 października 2021. Sobota.
To jest archiwum. Zapraszamy na nową stronę

Strona Główna Ogłoszenia Intencje Mszy św. Z życia parafii Słowo na Niedzielę Porządek Mszy św. Nabożeństwa Sakramenty Księża Patron Wspólnoty Caritas Pielgrzymki Rekolekcje Światowe Dni Młodzieży Bierzmowanie Wnętrze kaplicy Budowa Sanktuarium Wnętrze kościoła Złote myśli Modlitewnik Anielski Linki Kontakt Lokalizacja Login

  
  Jezus przychodzi, by wprowadzić nas w ukryte Królestwo
  miłości.
  Jest obecny tu i teraz,
  nie w pałacach,
  nie w muzeach,
  ale w sercach ludzi ubogich i pokornych,
  tych, którzy podobni są do małych dzieci,
  w naszej własnej samotności
  i w dziecku, ukrytym w każdym z nas.
  Jest w miejscach najmniej oczekiwanych, miejscach pełnych cierpienia,
  w więzieniach i slumsach,
  w szpitalach
  i wśród niedotykalnych naszego świata.
  Jest wśród wszystkich załamanych i odizolowanych,
  odrzuconych,
  wśród wszystkich tych, którzy są dzisiaj nadzy i ukrzyżowani.
  
  Dziś Królestwo Boże ukryte jest
  w miejscach odrzucenia i rozdarcia
  i pewnego dnia objawi się
  w całej swojej pełni.
  Wieczne święto weselne
  zajaśnieje całym swoim blaskiem,
  jaśniejszym od słońca.
  Stanie się ono źródłem światła,
  ponieważ słońca już więcej nie będzie.
  
  Tego dnia przyjdzie Król
  w całej swej chwale,
  z wszystkimi swoimi aniołami;
  i zasiądzie na tronie chwały.
  Wszystkie narody zgromadzą się przed nim,
  a on zaprosi do Królestwa
  tych wszystkich, którzy ze współczuciem
  dotknęli, wsparli lub zaprosili do siebie
  ubogiego, o złamanym sercu, głodnego,
  cudzoziemca.
  I powie Król: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego,
  weźcie w posiadanie
  królestwo, przygotowane wam
  od założenia świata." (Mt 25)
  
      Jezus głosi Królestwo ukryte w ludzkich sercach.
      Królestwo to nie jest obecne w ludziach, którzy są niewolnikami prawa,
      chcących zachować jedynie wartości dnia wczorajszego
      ani w tych, którzy przyspieszają zmiany
      poprzez zewnętrzne naciski i władzę polityczną
      całkowicie pochłonięci wizją przyszłości.
      Jezus nie narzuca prawa
      ani go nie odrzuca.
      Ogłasza nowe prawo miłości,
      przebaczenia
      odnoszące się do "teraz" dnia dzisiejszego.
      Ogłasza nową hierarchię wartości:
      być blisko ubogich i słabych,
      ponieważ to oni wprowadzą nas
      do Królestwa.
      Oni są kluczem Królestwa.
  
      Jezus jest Królem tego niewidzialnego Królestwa,
      ukrytego w sercu naszego rozdartego świata,
      ukrytego w złamanych sercach naszego świata.
      Jezus nie chciał być widzialnym królem, obdarzonym polityczną władzą,
      sprawującym ją na zewnątrz.
      Uciekł, kiedy ludzie próbowali uczynić go królem.
      Ale przed Piłatem przyznaje, że nim jest.
      Jest cichym i tajemniczym
      Królem miłości,
      Królem naszych serc,
      pragnącym przytulić każdego z nas,
      by dać nam dar wewnętrznej wolności,
      by nas wyzwolić, byśmy mogli kochać.
  
      Królestwo Jezusa nie jest z tego świata.
      Jest to Królestwo Trójcy Świętej,
      Królestwo miłości.
     
  
      (Jean Vanier, "Jezus - dar miłości")