Parafia Rzymskokatolicka
Św. Ojca Pio w Warszawie

przy ul. Gen. Fieldorfa 1


“Gdy uczestniczysz we Mszy św. staraj się rozbudzić twoją wiarę i rozważaj, jak wielki był to dar ofiarny, złożony za ciebie Bożej sprawieliwości, aby ją ubłagać i uprosić jej łaskawość.” - Ojciec Pio.

25 lutego 2020. Wtorek.
To jest archiwum. Zapraszamy na nową stronę

Strona Główna Ogłoszenia Intencje Mszy św. Z życia parafii Słowo na Niedzielę Porządek Mszy św. Nabożeństwa Sakramenty Księża Patron Wspólnoty Caritas Pielgrzymki Rekolekcje Światowe Dni Młodzieży Bierzmowanie Wnętrze kaplicy Budowa Sanktuarium Wnętrze kościoła Złote myśli Modlitewnik Anielski Linki Kontakt Lokalizacja Login

Zapraszamy na Roraty codziennie od poniedziałku do soboty
o 6.45 w nowym kościele.

Słowo "adwent" pochodzi od łacińskiego "adventus" i oznacza przyjście. Dla starożytnych Rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Adwent rozpoczyna kolejny rok liturgiczny i obejmuje 4 kolejne tygodnie począwszy od pierwszej niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia.

Przygotowując się na przyjście Chrystusa, podejmujemy szereg postanowień dotyczących głównie sfery naszego ducha. W czasie adwentu powinna dominować w nas radosna nadzieja - Kościół bowiem poprzez liturgię tego okresu budzi w nas uczucia tęsknoty i radosnego oczekiwania na przyjście Pana

Roraty - Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny odprawiana każdego dnia Adwentu przed świtem. Nazwa ta pochodzi od słów pieśni na wejście: "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Zbawiciel jest tu porównany do rosy.  Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy św. roratniej sięgają XII w. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce. W czasie Rorat pali się przy ołtarzu dodatkowa ozdobna świeca (zwana roratką lub świecą roratnią). Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Zbawiciela. 

Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowany jest eschatologiczny charakter tego okresu. Nasze spojrzenie jest wówczas skierowane na  drugie przyjście Chrystusa w chwale. Druga część zaczyna się 17 grudnia i kończy w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Główny akcent liturgii jest położony na pierwsze przyjście Chrystusa - Jego narodzenie w Betlejem. Poniżej przedstawiamy obecne w naszej kulturze zwyczaje adwentowe.

Lampion adwentowy - lampion, który dzieci zabierają ze sobą do świątyni na roratnie Msze Święte zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Lampion przygotowuje się własnoręcznie najczęściej z brystolu lub kartonu. Ma on formę czworoboku, a jego ścianki są ozdobione symbolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz umieszcza się świecę.

Wieniec adwentowy - wieniec, stanowiący formę ludowej domowej pobożności, wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę adwentu.

Świeca Maryjna - świeca adwentowa palona w domach w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (8 grudnia) zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Świecę ustawia się w świątyni wieczorem w przeddzień święta. Jest ona jasnego koloru. Są namalowane na niej symbole maryjne bądź postać Maryi. Świecę ozdabia się zielenią i kwiatami. Gdy zostanie poświęcona i zapalona, rodzina wspólnie śpiew pieśń Magnificat i odmawia tajmnicę różańca świętego: Zwiastowanie. Następnie członkowie rodziny zaczynają śpiewać pieśni maryjne. Niekiedy członkowie rodziny odmawiają i śpiewają nieszpory maryjne.

Świeca kalendarzowa - świeca adwentowa zapalana w domach w czasie modlitw rodzinnych i wspólnych posiłków zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Świeca jest ozdobiona motywami adwentowymi i posiada daty poszczególnych dni adwentu. Każdego dnia pali się ją do miejsca wyznaczonego na dany dzień. Dopala się ją do końca w czasie kolacji wigilijnej.

Świeca roratnia, tzw. roratka - świeca adwentowa umieszczana i palona w świątyniach w czasie roratnich Mszy Świętych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.

Św. Mikołaj - w pierwszej części adwentu, 6 grudnia przeżywany wspomnienie św. Mikołaja Biskupa, który zasłynął z wielkiej dobroci dla potrzebujących. Od wieków trwa tradycja obdarowania innych w tym prezentami. 

Spowiedź adwentowa - Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post. Jest jednak również czasem nawrócenia i pokuty.

 Budowa Sanktuarium Świętego Ojca Pio

NUMER KONTA
ING Bank Śląski PL 63 1050 1025 1000 0023 0867 8107 (konto złotówkowe)
Iban PL 98 1050 1025 1000 0023 0867 8156 S.A. SWIFT INGBPLPW (konto dolarowe)

86801500040009229420700001
Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie;
03-984 Warszawa, ul. Fieldorfa 5A;